Kort historik om MFK Stratos

 

MFK Stratos bildades den 17 september 1980 av ett antal likasinnade modellflyg intresserade ungdomar. Den första interimsstyrelsen bestod av: Anders Linder, ordf, Göran Andersson, sekr, Eva Söderholm, kassör och Olle Hammarsson, suppleant.

 

Något klubbnamn var då inte fastställt. Vid ett möte den 16 december 1980 beslöts att klubbens namn skulle vara Modellflygklubben (MFK) STRATOS. I klubbens stadgar fastslogs att klubben har till uppgift att arbeta för modellflygsportens utbredning i syfte att samla ungdom och vuxna till stimulerande fritidssysselsättning i kamratlig miljö.

 

Med stöd från kommunen fick klubben 1981 tillstånd att utnyttja och anlägga ett modellflygfält vid Eneby. De första åren bedrevs ett mycket intensivt ideellt arbete bland medlemmarna för att få till stånd ett acceptabelt fält. På fältet har under årens lopp bedrivits en mängd olika arrangemang i form av tävlingar och uppvisningar.

 

Vintertid bedrevs under ett antal år (1981-1987) fritidsverksamhet i fritidsgården Humlan med stöd från kommunen. Verksamheten avsomnade p.g.a. minskat stöd från kommunen och krav på längre öppethållande som medförde att det blev svårare att rekrytera ledare.

 

Att idag bedriva en aktiv ungdomsverksamhet är nästan omöjligt p.g.a. uteblivna kommunala bidrag för drift och skötsel av anläggningar. Medlemsantalet har under åren varierat mellan 15-35 st. för att vid dagsläget ligga på 40 st.

 

Under årens lopp har klubbens medlemmar haft egna arrangemang eller deltagit vid tävlingar och meetings runt om i Sverige:

 

• Olle Sandahl 3:a i landslags ligan i friflyg under 1983

 

• Uppvisning på Rumba vid fotbollens dag 1988

 

• Modellflygets dag på Kvarnängen 1989

 

• Klubben distriktsmästare i lagtävling för radiostyrda segelflyg (F3B-T) modeller 1989

 

• Lennart Jörstrand 5:a vid SM i klass Helikopter populär 1988

 

• Bengt Gustavsson segrare vid Micros F3B-T tävling 1988

 

• Bengt Gustavsson 8:a vid Ållebergstävlingen 1991

 

• Baltzar Ekberg 3:a sammanlagt i SLM:s serietävling i F3B-T 1997

 

• M.m., m.m.