MFK Stratos MILJÖPOLICY

 

All användning av förbränningsmotorer och laddningsbara accar innebär mer eller mindre påverkan på miljön. Denna påverkan skal minimeras. MFK Stratos vill med denna miljöpolicy formulera riktlinjer för våra medlemmar så att vår verksamhet bedrivs med minsta möjliga skada på miljön och människors hälsa.

 

Detaljerade mål:

 

All vår verksamhet skall följa miljömässiga lagar och regler som finns för att minsta möjliga miljöpåverkan skall ske.

 

Att vid användandet av bränsle och kemikalier försöka välja produkter som har minsta möjliga påverkan på miljön.

 

Alla restprodukter och avfall skall omhändertas i för ändamålet avsedda kärl för att senare transporteras till närmaste kommunala miljöstation.

 

Vid eventuella utsläpp i naturen av bränsle och kemiska produkter skall sanering vidtas med lämpliga resurser.

 

MFK Stratos skall sträva efter kontinuerlig miljöförbättring.