Om du är intresserad av att prova på modellflyg så ring Anders på 073-156 31 88.

Du får då prova att flyga med så kallat dubbelkommando. Detta innebär att vi har två radiosändare hopkopplade.

Båda sändarna kontrollerar modellen och läraren kan hela tiden bestämma vem som flyger -- du eller han.